Pertanyaan No. 6505:

Apakah ada do’a tertentu yang dibaca ketika kita membayar zakat fitrah dan bagaimana bacaannya?

_____________

Jawaban:

Kami tidak mengetahui adanya do’a tertentu yang dibaca ketika membayarnya.

Wabillahit Taufiq washallallahu ‘alaa an-Nabiyyina Muhammad wa ‘ala alihi wa shohbihi wasallam

Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts wal Ifta

Ketua     : Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz

Wakil      : Abdurrozaq Afifiy

Anggota : Abdullah bin Ghudayan

Abdullah bin Qu’ud

————–

Sumber

Judul Kitab:

Fatawa Al Lajnah Ad Da’imah Urutan jilid/Pembahasan/Halaman:

09/Zakatul fithr/387

Penulis:

Al Lajnah Ad Da’imah Lil Buhuts wal Ifta’

Penyusun:

Syeikh Ahmad bin Abdurrozaq ad Duwaisy

Pustaka Darul ‘Ashomah

——————

Alih bahasa:

Abu Dawud al Pasimiy