Pertanyaan ketiga dari fatwa no. 4763

Bagaimana pendapat anda tentang puasa enam hari di bulan Syawwal?

Telah jelas di dalam kitab Muwattho’ imam Malik bahwasanya beliau berkata tentang puasa ini. Beliau tidak melihat seorangpun dari ahli ilmu dan fiqih yang mengamalkan puasa enam hari di bulan syawwal. Dan belum pernah sampai kepadaku dari salah seorang salafpun. Dan bahwasanya para ulama juga tidak menyukai amal tersebut. Mereka khawatir puasa ini adalah amalan yang bid’ah, dan khawatir manusia akan menganggap bahwa puasa ini termasuk puasa ramadhan padahal bukan.

Ucapan beliau ini terdapat di dalam kitab Muwattho’ nomor 228 juz pertama.

_____________
Jawaban:

Telah tsabit dari Abu Ayyub -Radhiallahu ‘Anhu bahwa Rasulullah -Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

” Barangsiapa yang berpuasa ramadhan, kemudian dia ikuti dengan puasa enam hari di bulan syawwal maka sama halnya dengan dia puasa setahun penuh.”
(Hadits riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi)

Ini adalah hadits yang shahih, bahwasanya puasa syawwal merupakan amalan sunnah. Dan sungguh imam Ahmad, imam asy Syafe’i dan jama’ah dari para ulama telah mengamalkannya.

Dan tidaklah benar jika anda membawa hadits ini dengan apa yang telah dianggap cacat oleh sebagian ulama untuk membenci puasa ini dengan alasan khawatir akan dianggap sebagai puasa ramadhan oleh orang jahil, atau akan dianggap wajib olehnya. Atau pula karena hal ini belum sampai dari orang-orang yang telah mendahuluinya dari kalangan ahli ilmu, apakah mereka memang mengamalkannya. Maka sesungguhnya ini adalah persangkaan semata, dan tidak bisa menggugurkan sunnah yang shahihah.

Barangsiapa yang mengetahui, dialah hujjah atas orang yang tidak mengetahui.

Wabillahit Taufiq washallallahu ‘alaa Nabiyyina Muhammad wa ‘ala alihi wa shohbihi wasallam

Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts wal Ifta

Ketua : Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz
Wakil : Abdurrozaq Afifiy
Abdullah bin Qu’ud

————–
Sumber
Judul Kitab:
Fatawa Al Lajnah Ad Da’imah
Urutan jilid/Pembahasan/Halaman:
10/Shoumut Tathowwu’/390

Penulis:
Al Lajnah Ad Da’imah Lil Buhuts wal Ifta’

Penyusun:
Syeikh Ahmad bin Abdurrozaq ad Duwaisy
Pustaka Darul ‘Ashomah
——————

Alih bahasa:
Abu Dawud al Pasimiy

————