::
*🚇 BOLEHKAH PASIEN RSU MENGQOSHOR SHOLAT KARENA SAKIT?*

Soal:

_Kami pegawai di salah satu rumah sakit pemerintah daerah, ingin menanyakan terkait pasien, apakah boleh bagi mereka untuk mengqoshor sholat?_

Jawab:

_Orang yang sakit *boleh menjamak shalat jika dia memerlukannya*, boleh menjamak dzuhur dan ashar, maghrib dan isya._

*Adapun qoshor (meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2), hanya diperbolehkan bagi musafir (orang yang safar).*

Apabila pasien yang anda maksud termasuk dari musafir, boleh baginya menqoshor, adapun jika ia bukan musafir ia tidak boleh mengqoshor. _Allohua’lam_

••••
Sumber: https://problematikaumat.com/pasien-rsu-qoshor/