​*🚇 FATWA ULAMA TENTANG HARI RAYA KASIH SAYANG (VALENTINE DAY)*
_Asy Syaikh Al ‘Allamah Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin رحمه اللّٰه_

Merayakan Hari raya kasih sayang (Valentine Day) TIDAK BOLEH dikarenakan beberapa alasan :
*1⃣ Yang pertama,* Valentine Day merupakan perayaan yang diada-adakan yang tidak memiliki dasar dalam syariat.
*2⃣ Yang kedua,* Valentine Day mengajak kepada perbuatan ‘isyq (kecintaan yang diharamkan).
*3⃣ Yang ketiga,* Valentine Day mengajak kepada tersibukkannya hati dengan semisal perkara-perkara yang rendah dan menyelisihi bimbingan Salafush shalih رضي اللّٰه عنهم.
⛔️ Maka tidak halal untuk diadakan pada hari tersebut sesuatu dari syiar-syiar hari raya, baik dalam hal makanan atau minuman atau pakaian atau saling memberi hadiah atau selain itu.
Dan wajib bagi setiap muslim agar merasa mulia dengan agamanya dan janganlah ia menjadi pembebek yang mengikuti setiap orang yang menyerukan kepada sesuatu.
Aku meminta kepada Allah Ta’ala agar melindungi kaum muslimin dari segala fitnah yang nampak dan tersembunyi dan agar melindungi kita dengan perlindungan dan taufiq dari-Nya.

✍Ditulis oleh: Muhammad Ash Shalih Al ‘Utsaimin pada 5/11/1420 Hijriyyah

•••

@dinulqoyyim