Fatwa nomor 823

Pertanyaan:
Telah tanggal dua buah gigi geraham saya di rahang bawah bagian kanan, dan yang kiri juga lepas dua buah. Saya mendengar, kata orang mengenakan gigi emas itu haram, dan yang lainnya mengatakan tidak mengapa. Sementara kata mereka, kalau memakai gigi ‘ajun’ (terbuat dari gading/tulang) nanti aroma mulut akan busuk. Saya mengharapkan faedah jawaban dari anda, sekiranya dibolehkan bagi saya menambal empat buah gigi saya dengan emas.
_____________
Jawaban:
Jika tidaklah didapati apa yang bisa dipakai untuk menambal gigi anda dari selain emas kecuali akan menjadikan aroma yang tidak sedap di mulut, maka dibolehkan bagi anda untuk mengenakan gigi palsu dari emas, kalau memang terpasa harus menggunakannya. Dan dalil pokok dalam hal ini adalah: Bahwasanya dahulu hidung Arfajah bin Asad terpotong pada perang Al-kilab. Maka dia menggantinya dengan hidung palsu yang terbuat dari perak. Akibatnya hidungnya mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Maka Nabi Shallallhu ‘Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk memasang hidung palsu yang terbuat dari emas.
(Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang selainnya, dan dishahihkan oleh al Hakim.

Dan al Atsram meriwayatkan dari Musa bin Thalhah, Abu Jamrah adh Dhab’iy, Abu Rafi’, Tsabit al Bunaniy, Ismail bin Zaid bin Tsabit dan Mugirah bin Syu’bah, bahwasanya mereka menguatkan gigi mereka dengan emas.

Wabillأ£hit Taufأ­q washallallأ£hu ‘alأ£ Nabiyyinأ£ Muhammad wa ‘alأ£ أ£lihأ­ wa shohbihأ­ wasallam

Al-Lajnah Ad-Dأ£’imah lil Buhأ؛s wal Iftأ£’

Wakil Ketua : Abdurrozأ£q Afifiy
Anggota : Abdullah bin Ghudayyan
Abdullأ£h bin Sulaiman bin Muni’

————–
Sumber
Judul Kitab:
Fatawa Al Lajnah Ad Da’imah
Urutan jilid/Pembahasan/Halaman:
24/Kitabul Jami’/54

Penyusun:
Syeikh Ahmad bin Abdurrozأ£q ad Duwaisy
Pustaka Darul ‘Ashomah
——————
Alih bahasa:
Abu Dawud al Pasimiy

————

Bagikan Komentarmu