🔥 KETIDAKSABARAN TERHADAP SESAMA SALAFIYYUN AKAN MENGHANCURKAN DAKWAH 🔥Al-Allamah Rabi’ bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah Sesungguhnya banyak para pemuda yang menggunakan sikap terlalu keras, kasar, dan memboikot. Kemudian masalah ini masuk dalam barisan salafiyyun dan mencabik-cabik mereka!!


Seandainya hal ini ditujukan kepada ahli bid’ah, niscaya perkaranya sedikit lebih ringan, walaupun itu (terhadap ahli bid’ah jika berlebihan –pent) salah!


Tetapi metode yang buruk seperti ini telah digunakan di tengah-tengah salafiyyun sehingga mereka saling mencabik-cabik!!


Di tengah-tengah mereka dikobarkan kedengkian dan membuat hati-hati dan jiwa-jiwa lari dari hal-hal seperti ini.


Maka sadarlah bahwa cara-cara seperti ini akan menghancurkan dakwah salafiyyah!!


Dan kami telah menjumpai hal semacam ini, perhatikanlah dakwah salafiyyah hampir-hampir lenyap dengan cara-cara semacam ini!!📖 Al-Lubab Min Majmu’ Nashaih asy-Syaikh Rabi’ li asy-Syabab, hlm. 132-133https://t.me/jujurlahselamanya/2530