::
*🚇 LARANGAN BERJUAL BELI DI DALAM MASJID*

{ إذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ }

_“Jika kalian melihat orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka ucapkanlah: ‘Semoga Allah tidak memberikan laba dalam perdaganganmu’.”_

[HR at-Tirmidzi dan an-Nasaai dari Abu Hurairah, dinyatakan shahih sesuai syarat Muslim oleh al-Hakim dan disepakati adz-Dzahaby]

Hadits ini menunjukkan larangan jual beli di dalam masjid. Segala macam bentuk jual beli terlarang di dalam masjid.

*_Menurut Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah,_*

◾️“Barangsiapa yang melakukan jual-beli di dalam masjid maka akad itu tidak sah dan batal (pendapat al-Imam Ahmad yang berbeda dengan asy-Syafi’i).

◾️Termasuk yang dilarang juga adalah akad sewa menyewa dan tukar menukar uang di dalam masjid.

◾️Tidak termasuk dilarang jika seseorang pinjam meminjam di dalam masjid.

_[Disarikan dari asy-Syarhul mukhtashar ala Bulughil Maram libni Utsaimin]_

Termasuk bentuk jual beli yang dilarang di masjid adalah kesepakatan harga dan barang yang diperjualbelikan *meski barangnya tidak ada di dalam masjid dan uangnya juga belum dibayarkan.*

_Contoh:_

Seseorang berkata: “Apa engkau punya barang ini dengan ciri-ciri seperti ini?”

Orang yang ditanya menjawab: “Ya.” Kemudian yang bertanya tadi berkata: “Bagaimana kalau saya beli seharga ini…”

*Hal itu termasuk hal yang dilarang dilakukan di dalam masjid.*

Arsip dari WA al-I’tishom | Al-Ustadz Abu Utsman Kharisman hafizhahullah

••••
http://walis-net.blogspot.my/2015/03/kajian-fiqh-hukum-hukum-terkait-masjid.html

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️