MANA YANG UTAMA, BERKURBAN DENGAN KAMBING ATAUKAH DENGAN SAPI?

Fadhilatu Asy-syaikh –rahimahullah ditanya:

Manakah yang lebih utama untuk kurban, dengan kambing atau dengan sapi?

Jawaban:
Para ahli fikih -rahimahullah menyebutkan bahwasanya apabila bekurbannya dengan hewan ternak yang sempurna maka yang paling utama adalah onta, kemudian sapi, kemudian jenis kambing/domba. Dan domba lebih utama daripada kambing.

Adapun apabila dia berkurban dengan persekutuan tujuh orang dari onta atau sapi, maka jenis kambing/domba lebih utama. Dan domba lebih utama dari kambing.

*[Ibnu Utsaimin, Majmu’ Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin 25/34]*

* * * * * *
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: أيهما أفضل في الأضحية الكبش أو البقر؟

فأجاب بقوله: ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه إذا ضحى بالبهيمة كاملة فالأفضل الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، والضان أفضل من الماعز، أما إذا ضحى بسبع من البدنة أو البقرة فإن الغنم أفضل والضان أفضل من الماعز.

[ابن عثيمين، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ٣٤/٢٥]
* * * * * *

AD al-Basimiy

Kunjungi:
Alpasimiy.com