Pertanyaan:
Apakah boleh bagi saya mengeluarkan zakat untuk keluarga saya, yang mana saya puasa ramadhan di propinsi bagian timur sementara keluarga saya berada di selatan?

Jawaban:
Zakat fitri dikeluarkan untuk orang yang berada di tempat dikeluarkannya zakat tersebut. Namun jika yang mengeluarkan zakat fitri itu adalah wakil atau walinya yang berada di tempat lain maka boleh.
Ketua    : Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz
Wakil    : Abdurrozaq Afifiy
Anggota: Abdullah bin Ghudayan
Abdullah bin Qu’ud

————–
Sumber.
Judul Kitab:
Fatawa Al Lajnah Ad Da’imah
Urutan jilid/Pembahasan/Halaman:
09/Zakatul Fithr/384

Penulis:
Al Lajnah Ad Da’imah Lil Buhuts wal Ifta’
Penyusun:
Ahmad bin Abdurrozaq ad Duwaisy
Pustaka: Darul ‘Ashomah
——————
Alih bahasa: Abu Dawud al Pasimiy

Bagikan Komentarmu