Pertanyaan keempat dari fatwa no. 6787

Soal:
Bolehkah seorang muslim meghadiahkan sesuatu untuk ahli kitab? dan apakah boleh memberikan sebagian dari daging hewan kurban kepada seorang ahli kitab?

_____________

Jawaban:
Boleh memberikan kepada ahli kitab -makanannya dari sembelihan kurban dan sedekah yang sunnah jika orang ahli kitab tersebut bukan kafir harbi, berdasarkan firman Allah Ta’ala:

Wabillأ£hit Taufأ­q washallallأ£hu ‘alأ£ Nabiyyinأ£ Muhammad wa ‘alأ£ أ£lihأ­ wa shohbihأ­ wasallam

Al-Lajnah Ad-Dأ£’imah lil Buhأ؛s wal Iftأ£’

Ketua : Abdul Azأ­z bin Abdillأ£h bin Bأ£z
Wakil : Abdurrozأ£q Afifiy
Anggota : Abdullah bin Ghudayyan
Abdullأ£h bin Qu’أ؛d

————–
Sumber
Judul Kitab:
Fatawa Al Lajnah Ad Da’imah
Urutan jilid/Pembahasan/Halaman:
10/Ash Shodaqoh/78

Penyusun:
Syeikh Ahmad bin Abdurrozأ£q ad Duwaisy
Pustaka Darul ‘Ashomah
——————

Alih bahasa:
Abu Dawud al Pasimiy

Bagikan Komentarmu