◆◆◆ JUDUL : SEBARKANLAH FAIDAH / ILMU KEPADA SAUDARAMU SESAMA MUSLIM

🎓 al-‘Allamah asy-Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz rahimahullah berkata :

✔️ “Disyariatkan bagi seorang muslim apabila dia mendengar sebuah faidah (ilmiah) hendaknya dia menyebarkan/menyampaikannya kepada orang lain.

🔗 Demikian pula seorang muslimah hendaknya ia menyampaikan ilmu (yang dia dengar) kepada orang lain.

🔳 Karena Nabi — shallallahu ‘alaihi wa sallam — bersabda, “Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat.” Tatkala berkhutbah di hadapan umat manusia, beliau mengatakan, « Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Bisa jadi pihak yang disampaikan ilmu kepadanya lebih paham daripada orang yang mendengar »

📓 Majmu Fatawa Ibn Baz 4/54

[المشروع للمسلم إذا سمع الفائدة أن يبلغها غيره]
قـالَ العلّامــة بنُ بـازٍ-رَحِمهُ الله:
“مشروع للمسلم إذا سمع الفائدة أن يبلغها غيره، وهكذا المسلمة تبلغ غيرها ما سمعت من العلم لقول النبي — :

« بلغوا عني ولو آية »، وكان —

إذا خطب الناس يقول:

«ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع ».”
في مجموع فتاويه(٤/ ٥٤)

🌐 http://www.manhajul-anbiya.net/sebarkanlah-faidah-ilmu-kepada-saudaramu-sesama-muslim/