Pertanyaan kedua dari fatwa no. 20770

Soal:
Ayah saya adalah seorang yang buta. Dan beliaulah yang menyembelih hewan kurban kami. Apakah saya mesti mengucapkan basmalah atas hewan kurban tersebut sebagai pengganti beliau (yang tidak bisa mengucapkannya)?

_____________

Jawaban:
Seorang yang buta membaca basmalah atas sembelihan sesuai dengan kadar kemampuannya dan sesuai dengan niat di dalam hatinya bersamaan dengan isyarat. Dan itu sudah mencukupi. Dan tidak mesti ada orang lain yang membacakan basmalah sebagai ganti dari bacaan si penyembelih yang bisu.

Wabillأ£hit Taufأ­q washallallأ£hu ‘alأ£ Nabiyyinأ£ Muhammad wa ‘alأ£ أ£lihأ­ wa shohbihأ­ wasallam

Al-Lajnah Ad-Dأ£’imah lil Buhأ؛s wal Iftأ£’

Ketua : Abdul Azأ­z bin Abdillأ£h bin Bأ£z
Wakil : Abdul Aziz Alu Syaikh
Anggota : Shalih al Fauzan
Bakr Abu Zaid

————–
Sumber
Judul Kitab:
Fatawa Al Lajnah Ad Da’imah
Urutan jilid/Pembahasan/Halaman:
22/Adz Dzakatu Washoid/372

Penyusun:
Syeikh Ahmad bin Abdurrozأ£q ad Duwaisy
Pustaka Darul ‘Ashomah
——————

Alih bahasa:
Abu Dawud al Pasimiy

————

Bagikan Komentarmu