​🔗 Silsilah Fikih Puasa Lengkap (Bahagian 17)
📚 Bab 8⃣: Pembatal-Pembatal Puasa
🔘 Rincian Pembatal Puasa Dari Jenis Jima’

🔹Jima’ adalah tindakan memasukkan hasyafah (kepala zakar) ke dalam qubul (kemaluan) wanita, baik berakhir dengan terjadinya ejakulasi (memancarkan air mani) mahupun tidak.
🔹Jima’ di sini meliputi jima’ yang halal dengan isteri atau budak (hamba) wanita yang dimiliki mahupun jima’ yang haram dengan zina -wal ‘iyadzu billah-. Para ulama juga menyatakan bahawa memasukkan hasyafah ke dubur termasuk dalam cakupan makna jima’.
🔹Ulama berbeza pandangan dalam hal kedudukan puasa bagi orang yang menyengaja untuk ejakulasi dengan cara onani, mencium, memeluk atau sejenisnya.
1⃣: Pendapat empat imam mazhab yang disebutkan oleh penulis (as-Sa’di) bahawa hal itu haram dan membatalkan puasa. Pendapat ini dipilih al-Imam Ibnu Taimiyah, al-Lajnah ad-Da’imah yang diketuai Ibnu Baz, dan Ibnu Utsaimin. Dalilnya adalah penyamaan dengan jima’ secara qiyas berdasarkan hadits qudsi bahawa Allah telah menyatakan tentang orang yang berpuasa:
📕“Ia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya kerana Aku.” (Muttafaq ‘alaih)
2⃣: Pendapat al-Imam Ibnu Hazm bahawa hal itu tidak membatalkan puasa. Pendapat ini dipilih oleh al-Imam ash-Shan’ani dan al-Albani. Alasannya tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya puasa dengan sebab itu. Adapun dalil qiyas yang disebutkan tidak boleh diterima kerana terdapat perbezaan antara keduanya. Perbezaannya adalah kerana jima’ tanpa disertai ejakulasi tetap membatalkan puasa. Ertinya, illat (sebab) batalnya puasa adalah jima’ itu sendiri, bukan ejakulasi.
✅ Tampaknya, pendapat pertama lebih kuat.
➡Onani

🔹Definisi onani menurut para ulama adalah upaya mengeluarkan mani dengan cara apa pun (selain jima’), baik menggunakan tangan mahupun lainnya.

🔹Menurut pendapat yang rajih (terkuat), ejakulasi dengan onani sendiri membatalkan puasa, sebagaimana telah dibahaskan.
➡Mencium isteri atau hamba wanita yang dimiliki, memeluk atau sejenisnya

🔹Perkara ini adalah sesuatu yang halal ketika seseorang tidak berpuasa. Adapun hukum melakukannya ketika berpuasa, terjadi perbezaan pendapat di antara ulama.

🔹Pendapat terkuat adalah yang mengatakan hal itu boleh sebagai rukhsah (keringanan) dari Allah bagi hamba-hambaNya. Hanya saja, disarankan agar tidak dilakukan oleh orang yang tidak mampu mengekang syahwatnya kerana dikhawatirkan terdorong melakukan jima’.
📕Aisyah berkata, “Rasulullah pernah mencium (isterinya) dalam keadaan baginda sedang berpuasa dan memeluk (isterinya) dalam keadaan baginda sedang berpuasa. Akan tetapi, baginda adalah orang yang paling mampu menguasai syahwatnya di antara kalian.” (Muttafaq ‘alaih)
📂 (Faedah dari Kitab Manhajus Salikin wa Taudhih al-Fiqhi fid-Din -Kitab ash-Shiyam-, karya Al-Imam Abdurrahman as-Sa’di, disyarah al-Ustadz Muhammad as-Sarbini, diterbitkan Oase Media)
Bersambung insyaAllah.
📚 II مجموعة طريق السلف II 📚

🌐 www.thoriqussalaf.com

🌐 http://telegram.me/thoriqussalaf