Pertanyaan kedua dari fatwa nomor 3315

Soal:
Siapa saja ummahat al-mu’minin itu? dan berapa jumlah mereka?
_____________

Jawaban:
Jumlah mereka ada sembilan. Mereka adalah: ‘Aisyah, Hafshah, Ummu Salamah, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, Juwairiyah bintu al Harits, Saudah bintu Zam’ah, Zainab bintu Jahsy, Shafiyah bintu Huyay dan Maimunah bintu al Harits. Mereka itulah para istri Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, yang ketika Beliau wafat mereka berada pada lindungan Beliau.

Dan di antara istri Beliau pula adalah ummahat al mu’mnin Khadijah bintu Khuwailid -radiallahu ‘anha. Dia adalah ibu dari mayoritas anak Beliau. Dia wafat di masa Beliau masih hidup, sebelum hijrah.

Wabillأ£hit Taufأ­q washallallأ£hu ‘alأ£ Nabiyyinأ£ Muhammad wa ‘alأ£ أ£lihأ­ wa shohbihأ­ wasallam

Al-Lajnah Ad-Dأ£’imah lil Buhأ؛s wal Iftأ£’

Ketua      : Abdul Azأ­z bin Bأ£z
Wakil       : Abdurrozأ£q Afifiy
Anggota   : Abdullah bin Ghudayyan
Abdullأ£h bin Qu’أ؛d

————–
Sumber
Judul Kitab:
Fatawa Al Lajnah Ad Da’imah
Urutan jilid/Pembahasan/Halaman:
4/As Sunnah/395

Penyusun:
Syeikh Ahmad bin Abdurrozأ£q ad Duwaisy
——————

Alih bahasa:
Abu Dawud al Pasimiy

Bagikan Komentarmu